Firmy
Conlan pozostaje w znakomitych stosunkach ze przedsiębiorcami miejscowego hrabstwa Conwy. Z biegiem lat szkoła Conlan zdobyła głębokie doświadczenie w sektorze „work experience”.
Studentom powyżej 16 roku życia Conlan daje możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w firmach, urzędach, organizacjach w formie nieodpłatnego stażu.
Program zawiera:
- screening, rozmowę o pracę i pomoc w Polsce
- kursy angielskiego i doradztwo zawodowe
- pomoc i wsparcie dwujęzycznego personelu
- poszukiwanie pracy i organizowanie rozmów o pracę w firmach/organizacjach i z loklanymi władzami
 - monitoring/nadzorowanie  całego okresu stażu

Firmy współpracujące z nami prowadzą działalność w rozmaitych sektorach:
  • informatyka,
  • turystyka i agencje podróży,
  • mechanika, import/eksport,
  • gastronomia,
  • organizacje no profit,
  • ochrona środowiska,
  • edukacja,
  • sport,
  • opieka społeczna i medyczna 
 


MWS