Historia
Szkoła Conlan powstała w 2001 roku z inicjatywy grupy szkół irlandzkich i włoskich oraz przy pomocy Walijskiej Agencji Rozwoju.  Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego
i pomocy Rady Miasta Conwy, szkoła Conlan zajmuje się przede wszystkim organizacją kursów językowych, w szczególności nauczaniem języka angielskiego dla obcokrajowców. Oprócz zajęć dla indywidualnych studentów z całej Europy (młodzieży, studentów, pracowników
i przedsiębiorców), Conlan wypracował program pobytów językowych za granicą dla uczniów szkół i grup młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Dzięki kompetencji zarządu i managerów możliwe stało się zastosowanie w zindywidualizowanych programach zaawansowanych metod, takich jak:
  •     integracja szkolna
  •     Work Experience
  •     C.L.I.L
  •     Shadowing
Co więcej, szkoła Conlan stała się lokalnym centrum biznesu. Ta cecha pozwoliła na stworzenie godnej uwagi sieci kontaktów z firmami i instytucjami, które ułatwiają integrację szkolną i zawodową naszych studentów. W 2005 roku szkoła Conlan otworzyła własne bistro „Spotkanie” przeznaczone zarówno dla mieszkańców Conwy, jak i dla studentów.
Z biegiem lat szkoła rozwinęła umiejętność współpracy i uczestnictwa w projektach europejskich (EFS, Leonardo itd.), dzięki czemu poszerzyła swoje horyzonty, wzbogacając ofertę nauczania języków o kształcenie zawodowe i integrację szkolną. Umożliwia to naszym studentom kontakt z różnorodnymi bodźcami i pogłębia ich doświadczenie związane z wyjazdem za granicę.